Opiskelija työpaikalla | Ekami

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppimisen avulla osa ammatillisten tutkintojen sisällöistä opitaan työpaikalla käytännönläheisesti. Oppimiselle laaditaan tavoitteet sekä ohjataan ja arvioidaan opiskelijaa. Kaikkiin nuorten ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään noin puoli vuotta työelämässä oppimista. Aikuiskoulutuksessa sen kesto vaihtelee kunkin opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Miksi?

Työelämässä oppiminen antaa opiskelijalle kokemuksia alan työtehtävistä ja parantaa ammattiosaamista. Lisäksi se voi olla mahdollisuus löytää työpaikka koulutuksen päätyttyä. Työnantajille työssäoppimispaikan tarjoaminen mahdollistaa uusien työntekijöiden joustavan rekrytoinnin. Työntekijän sitoutuminen työpaikkaohjaajaksi on myös henkilöstön kehittämistä, sillä siinä sekä työntekijän että työyhteisön osaaminen karttuu. Työssäoppimisen ohjaus tarjoaa mahdollisuuden henkilöstön kehittämiseen ja sitä kautta yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lisäksi yhteistyö oppilaitoksen kanssa antaa mahdollisuuden vaikuttaa alan opetussuunnitelman, opetuksen ja työssäoppimisjaksojen käytäntöihin.

Miten?

Opiskelijoiden työssäoppimispaikka voi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työpaikoilla. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Hän on oman alansa kokenut ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijan työssäoppimisen etenemistä suunnitelmallisesti ja toimii yhdyshenkilönä oppilaitokseen. Ekami järjestää työpaikkaohjaajaperehdytystä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Työpaikkaohjaajaperehdytys

Ekami tarjoaa perehdytystä Ekamilla tai itse työpaikalla järjestettävänä perehdytystilaisuutena tai työpaikkaohjaajaksi voi opiskella itsenäisesti suorittamalla työpaikkaohjaajan verkkokurssin. 

Työpaikalla oppiminen

Ammatillisen koulutuksen reformissa lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja yhdenmukaistetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen asiakaslähtöistä palveluprosessia.

 

Työpaikkaohjaajaperehdytys

Jaa