Oppisopimustoiminnan vuoden 2016 tähdet valittu

Ti 22.11.2016 13:45

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppisopimuskoulutus on nimennyt vuoden 2016 oppisopimusopiskelijan ja -työnantajan, työpaikkaohjaajan sekä tietopuolisen koulutusen järjestäjän.

Vuoden tähdet valittiin nyt kahdeksattatoista kertaa. Vuosittaisella tähtien valinnalla halutaan lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ja koulutusmuodon arvostusta. Samalla haetaan hyviä käytännön esimerkkejä oppisopimuskoulutuksen hyödyntämisestä seudulla.

Yleiset valintaperusteet

Opiskelija: Tutkinnon suorittaminen, vastuullinen opiskelu, työyhteisön toimintaan sitoutuminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työpaikkakouluttaja: Koulutustehtävään sitoutuminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittäminen, työpaikkakouluttajan tehtävän perehtyminen
Työnantaja: Koulutuksen tutkintotavoitteisuus, koulutuksen jälkeinen työllistäminen tai uuteen tehtävään nimeäminen, työyhteisön sitoutuminen oppisopimuskoulutusta tukevaan toimintaan, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Vuonna 2016 tähtien valinnan erityiskriteerit:

Vuoden Tähti 2016

Oppisopimusopiskelija Konsta Turkia

Konsta Turkia on suorittanut rakennusalan perustutkinnon ja valmistui talonrakentajaksi 14.6.2016. Hän aloitti oppisopimuskoulutuksen heti peruskoulun päättymisen jälkeen kesäkuun alussa 2013. Konsta on edelläkävijä, sillä hän on ensimmäinen, joka aloitti ammatillisen perustutkinnon opinnot heti peruskoulun päätymisen jälkeen. Opinnot etenivät suunnitelman mukaisesti hyvin. Pääpaino oli työpaikalla työtä tekemällä oppimisessa, jota täydennittiin oppilaitoksessa. Konstan oma innostus ja motivaatio olivat tärkeitä tavoitteen saavuttamisessa, samoin työyhteisön kannustus. Oppimiskokemus oli niin kannustava, että Konstalla on ajatuksia jatkaa opintojaan jonkin vuoden kuluttua tavoitteenaan rakennusmestarin tutkinto.

Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta

Oppisopimusohjaaja Ahti Yläjääski

Ahti Yläjääski on valittu vuoden 2016 tähti-työpaikkakouluttajaksi. Työpaikkakouluttajan tehtävässä korostuu ohjaajan persoonallisuus ja ohjausosaaminen. Erittäin tärkeää on hallita opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon osaamistavoitteet. Opiskelijan ohjauksessa, työssäoppimisen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa Ahti on päässyt osoittamaan edellä mainittua osaamista. Yhteistyö hänen, opiskelijoiden, Ekamin oppisopimustoimiston ja Itä-Suomen liikuntaopiston kanssa on ollut sujuvaa. Vaikka opiskelijan jatkotyöllistyminen ei olekaan valintaperusteena, saimme iloksemme kuulla, että valmistuttuaan kesäkuussa viimeisin opiskelija sai jatkaa liikuntapaikkojen hoitajan työssä.

Koulutussuunnittelija Susanna Eerola

Oppisopimustyönantaja

Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Ay on perustettu vuonna 2013. Yrittäjät ovat rohkeasti laajentaneet toimintaansa ja toimivat nyt kahdessa eri osoitteessa Pyhtäällä. He ovat käyttäneet oppisopimuskoulutusta yhtenä rekrytoinnin ja työllistämisen välineenä heti yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Tällä hetkellä yrityksessä on jo kolmas lähihoitaja-opiskelija. Kaikki opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa Ekamin hyvinvointialalla, ja siirtyneet Untuvikkoihin suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaa ja valmistuneet oppisopimus-opiskelijoina. Yhteistyö yrityksen, Ekamin opettajien ja oppisopimustoimiston kanssa on ollut sujuvaa ja opiskelijat ovat valmistumisensa jälkeen työllistyneet Untuvikkoihin. Yrittäjien kanssa tehtävässä yhteistyössä on vuosien myötä tullut hyvin esiin, kuinka merkittävää on, että heillä on omakohtainen kokemus oppisopimuskoulutuksesta ja kuinka ohjausosaaminen lisääntyy jokaisen oppisopimuksen myötä.   

Koulutussuunnittelija Susanna Eerola

Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä Ekami YTO-opettajat

Nuorten oppisopimusta ja joustavaa siirtymistä oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ovat lisääntyneet, kiitos nuorisotakuun (tai nuorisotakuuseen liittyvien hankkeiden). Osa nuorista suorittaa oppisopimuksella tutkinnon opetussuunnitelmaperusteisesti, kuten oppilaitoksessa opiskelevatkin nuoret.

Silloin nuori opiskelee myös yhteisiä aineita, kuten matematiikkaa ja kieliä. Ekamin yhteisten aineiden opettajat (YTO-opettajat) ovat mahdollistaneet joustavasti opiskelun niin työpaikalla, oikeiden työtehtävien yhteydessä, verkko- ja etäopiskeluna kuin ryhmissä. Opiskelijan kulloinenkin tarve ja tilanne on otettu joustavasti huomioon opintojen toteutuksessa ja aikataulutuksessa. Yhteisten aineiden opettajat ovat olleet innostuneita kehittämään uusia toimintatapoja. Tästä innostuksesta ovat saaneet oman osansa opiskelijat, kun opettajat ovat yhdessä tsempanneet heitä eteenpäin opinnoissaan.

          Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta

Lisätietoja:

Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta +358 40 526 5683, pirjo.ranta@ekami.fi
www.ekami.fi

 

Jaa