Ekamin kiltakoulut palkitsivat ansioituneita opiskelijoitaan