Jaksat työelämässä paremmin, kun panostat omaan hyvinvointiisi jo opiskeluaikana ja sen jälkeen. Työkykypassin suorittaminen näyttää myös työnantajalle, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi.

Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus

 • fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystäsi,
 • terveysosaamisestasi sekä
 • aktiivisuudestasi ja harrastuneisuudestasi.

Työkykypassin avulla

 • motivoidut terveysliikuntaan sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon
 • kasvat ja kehityt ammatillisesti
 • kehität valmiuksiasi toimia itsenäisesti ja ryhmässä

Työkykypassin suorittaminen

 • Suoritat passin ammatillisten opintojesi aikana
 • Keräät suorituksia pakollisista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä vapaa-ajan harrastustoiminnasta
 • Passin suorittaminen on vapaaehtoista

Ammattiosaajan työkykypassi on yhdeksän osaamispisteen opintokokonaisuus, joka muodostuu viidestä työkyvyn ja -hyvinvoinnin osa-alueesta:

 1. ammatin työkykyvalmiudet (2 osp)
 2. työkykyä edistävä liikunta (2 osp)
 3. terveysosaaminen (2 osp)
 4. harrastuneisuus ja yhteistyötaidot (1 osp)
 5. työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp)

Todistus

 • Työkykypassin suorittaminen merkitään tutkintotodistukseesi ja saat erillisen todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta.
 • Todistuksesta on hyötyä työnhakutilanteessa!

Lisätietoja

Liikunnan ja terveystiedon lehtori Tiina Keinänen