Käynnissä olevat hankkeet

CoMET - Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Service

Hankkeen tavoitteena on yhdistää meri-simulaattorikeskukset Itämeren yli.

DIGI2GO

Uusien virtuaalitodellisuutta hyödyntävien 360 ThingLink -ympäristöjen luominen rakennus- ja sosiaali- ja terveysalalla.

Digiaktorit

Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitusmiskehitystä.

DOT - Data opiskelijan tukena

Hankkeessa tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä.

Etiäinen - koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, jonka avulla oppilaitokset pystyvät nopeasti reagoimaan yritysten muuttuneisiin osaajatarpeisiin.

Green Data Center

Hankkeen tavoitteena on luoda kansainvälisesti opiskeltava datakeskusopintoihin painottuva tutkinnon osa.

ImProfEdu

Hankkeen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta digitaalitekniikoiden avulla keskittyen Venäjän ja Suomen työmarkkinoiden tarpeisiin.

KOKKA - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Tavoitteena on luoda Kaakkois-Suomeen toimintamalli yritysten osaamis-, työvoima- ja kansainvälistymistarpeiden ja kansainvälisten osaajien tuoman potentiaalin kohtauttamiseen.

Läpi-VETO

Laadunhallintajärjestelmän toimivuuden edistäminen ja verkoston organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden laatukulttuurin kehittymisen arviointi ja parantaminen

Parasta johtamista - itäinen verkosto

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen.

Robots are us

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ohjelmoida kansainvälisissä opiskelijatiimeissä robotteja, jotka suoriutuvat puhtaanapidon tehtävistä.

Technology Playground for Future Jobs

Hankkeen tavoitteena on saattaa osaajat, koulutusorganisaatio, yritykset sekä teknologia-asiantuntijaverkostot luomaan uudenlaista innovaatioalustaa Technology Playgroundia.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla ja alan koulutuksen vetovoiman lisääminen logistiikka-alan koulutusta kehittämällä.

Up to Date

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyys- ja työllistymistaitojen parantaminen ja yritysyhteistyön syventäminen.

Visu

Tavoitteena on uudenlaisten virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttö opetuksessa

Jaa