Parasta johtamista - itäinen verkosto | Ekami

Parasta johtamista - itäinen verkosto

Projektin kesto

1.1. − 31.12.2020

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Careeria (koordinaattori)

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu

Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao

Saimaan ammattiopisto Sampo

Seurakuntaopisto

Kohderyhmä

Pääkohderyhmä on koulutuksen järjestäjien johto. Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistetaan koulutuksen järjestäjien henkilöstöä laajemmin eri työntekijäryhmistä.

Tavoite

Koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen ja uudistaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ekamin tavoitteena on kehittää ja juurruttaa toimintatavaksi asiakkuudenhallinnan prosessi. Prosessi sisältää kumppanuuksien johtamisen mallit sekä asiakkaita, sidosryhmiä ja verkostoja koskevan tiedon hallinnan tavat.

Tiedolla johtamisen kehittäminen ja laadun parantaminen sekä ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien rakentaminen sekä toimintakulttuurin pysyvä ja rakenteellinen uudistaminen. Uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien ja prosessien käyttöönoton varmistaminen. Prosessien kehittäminen lean-ajattelun mukaisesti. Toimintakulttuurin pysyvä ja rakenteellinen uudistaminen erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin.

Kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Toteutus

Parhaiden käytäntöjen etsiminen ja benchmark -käynnit. Asiakkuudenhallintaprosessin kehittäminen, käyttöönotto ja toimintatapojen vieminen henkilöstölle. CRM-järjestelmän käyttöönotto.

Asiakkuudenhallintaan liittyvän mittariston kehittäminen siten, että mittaristo palvelee ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusien toimintamallien ja prosessien jalkauttaminen koulutusaloille. Prosessien kehittäminen lean-ajattelun mukaisesti. Toimintakulttuurin uudistaminen erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinoin.

Asiakkuudenhallintaan liittyvän asiantuntijaverkoston kokoaminen alueellisesti ja kansallisesti. Asiantuntijaverkoston laajentaminen kansainvälisillä yhteistyökumppaneilla, joilla on oleellinen vaikutus Ekamin kärkialojen kehittämiselle.  

Tulokset

Asiakkuudenhallintaprosessi on osa Ekamin toimintajärjestelmää ja käytössä. CRM on käytössä ja hyödynnettävissä tarkoituksenmukaisesti.

Hyödynnettävissä oleva asiakkuudenhallintaan liittyvä mittaristo.

Toiminta on uusien toimintamallien mukaista ja tasalaatuista. Lean-ajattelun avulla resursseja on vapautettu asiakasrajapinnalla tapahtuvalle työlle.

Asiantuntijaverkosto on määritelty ja dokumentoitu. Verkoston sisäinen toiminta on suunnitelmallista, säännöllistä ja tuloksellista. Yhteistyö työelämän, yritysten, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot                                                                                

Projektivastaava Mika Urpalainen
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
puh. 044 554 4300
mika.urpalainen(a)ekami.fi

Jaa