Rannikkopajojen organisaatio | Ekami

Rannikkopajat on Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämää toimintaa ja koulutuskuntayhtymän yksi tulosyksikkö. Koulutuskuntayhtymän oppilaitospuolesta käytetään nimitystä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto eli Ekami.

Katso tästä Ekamin organisaation rakenne.

Rannikkopajojen organisaatiorakenne

Rannikkopajojen toiminnot

Rannikkopajojen toiminta koostuu etsivästä nuorisotyöstä, matalan kynnyksen työpajatoiminnasta, ammatillisista työpajoista, seinättömästä työpajatoiminnasta, aikuisten työpajoista ja erilaisista hankkeista.