Yrittäjän ammattitutkinto tarjoaa liiketoimintaosaamista yrittäjäksi aikoville ja uusille yrittäjille

Yrittäjän ammattitutkinto sopii Sinulle, jos suunnittelet yrityksen perustamista tai olet alkutaipaleella yrityksesi kanssa. Voit suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinnon tarpeidesi ja kokemuksesi sekä liikeideaasi liittyvien ajankohtaisten kehittämishaasteiden mukaan. Voit tutkinnon aikana keskittyä esimerkiksi taloushallinnon, tuotteistamisen tai sähköisen liiketoiminnan asioihin sen rinnalla, että terävöität yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaa. Tiedon lisäksi tutkintoon valmistava koulutus tarjoaa arvokkaita verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuuksia. Tutustu tutkinnon suorittamisen eri vaihtoehtoihin tilanteesi mukaan:

Yrittäjän ammattitutkinto - Suunnitteletko yrityksen perustamista?

Yrittäjän ammattitutkinto mahdollistaa vaiheessa olevan liikeidean täsmentämisen liiketoimintasuunnitelman muotoon sekä yrityksen perustamisen tutkinnon suorittamisen rinnalla. Samalla kun suoritat tutkintoa, osoitat osaamisesi yrityssuunnitelmasi kohdalla, ja tämän jälkeen voit keskittyä valitsemasi aihealueen, joka voi olla esimerkiksi markkinointi, kehittämiseen.

Kokonainen tutkinto rakentuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä vapaavalinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Yritystoiminnan suunnittelu - Liikeideasta kannattavaksi yritystoiminnaksi
 • Yritystoiminnan käynnistäminen - Yrityksen perustamisen byrokratia ja muut stepit

Kolmannen tutkinnon osan valitset tarpeidesi mukaan seuraavista teemoista:

 • Tuotteistaminen - Tuotteistamisen teoria ja käytäntö
 • Taloushallinto - Kirjanpito, kannattavuus ja tuloksen tekeminen
 • Myynti ja markkinointi - Myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta käytännön tekemiseen
 • Henkilöstöhallinto - Henkilöstöhallinnon suunnittelun ja toteuttamisen työkalut
 • Sähköinen liiketoiminta - Digi- ja someajan mahdollisuudet
 • Ulkomaankauppa - Tuonti ja vienti ja muut ulkomaankaupan mahdollisuudet
 • Tuotannon hallinta - Tuotanto- ja palveluprosessin suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Franchisingyrittäminen - Franchisingyrittäjyyden toimintamallit ja -mahdollisuudet

Koulutus palvelee juuri Sinun osaamistarpeitasi, se auttaa yrityksesi tai siihen liittyvän suunnitelman eteenpäin viemisessä ja antaa välineitä niihin haasteisiin, jotka ovat Sinulle ajankohtaisia. Yksilöohjauksessa etsitään ratkaisuja konsultoiden.

Koulutukseen on jatkuva haku.

Yrittäjän ammattitutkinto - lisäosaamista yrityksesi alkutaipaleelle

Toinen tutkinnon suorittamisen vaihtoehto on tarkoitettu alkuvaiheen yrittäjille. Tutkinnon suorittaja keskittyy oman yrityksensä analysointiin ja kehittämiseen pakollisessa tutkinnon osassa sekä valitsee kaksi muuta tutkinnon osaa oman ja yrityksensä tilanteen mukaan. Kokonainen tutkinto rakentuu näin yhdestä pakollisesta ja kahdesta vapaavalinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa on:

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen - Yrityksen kasvunpaikat ja menestyksen mahdollisuudet

Kaksi vapaavalinnaista tutkinnon osaa valitaan seuraavista vaihtoehdoista:

 • Tuotteistaminen - Tuotteistamisen teoria ja käytäntö
 • Taloushallinto - Kirjanpito, kannattavuus ja tuloksen tekeminen
 • Myynti ja markkinointi - Myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta käytännön tekemiseen
 • Henkilöstöhallinto - Henkilöstöhallinnon suunnittelun ja toteuttamisen työkalut
 • Sähköinen liiketoiminta - Digi- ja someajan mahdollisuudet
 • Ulkomaankauppa - Tuonti ja vienti ja muut ulkomaankaupan mahdollisuudet
 • Tuotannon hallinta - Tuotanto- ja palveluprosessin suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Franchisingyrittäminen - Franchisingyrittäjyyden toimintamallit ja -mahdollisuudet

Koulutus palvelee juuri Sinun osaamistarpeitasi, se auttaa yrityksesi tai siihen liittyvän suunnitelman eteenpäin viemisessä ja antaa välineitä niihin haasteisiin, jotka ovat Sinulle ajankohtaisia. Yksilöohjauksessa etsitään ratkaisuja konsultoiden.

Koulutukseen on jatkuva haku.

 

Yrittäjän ammattitutkinnon teemat - valitse itsellesi sopivin

Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava koulutus tarjoaa kattavan ja asiantuntevan koulutuspäivien tarjottimen liiketoiminnan eri aihealueista. Ajankohtaisissa koulutuksissa hyödynnetään alan uusinta tietoa ja annetaan käytännön vinkkejä ja työkaluja liiketoimintaan tai sen suunnittelun tueksi.

 • Yritystoiminnan suunnittelu - Liikeideasta kannattavaksi yritystoiminnaksi

Koulutus antaa valmiudet arvioida omia edellytyksiä toimia yrittäjänä sekä tiedon ja osaamisen täsmentää liikeidea kannattavaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Samalla liikeidean toimintaympäristö jäsentyy ja tärkeät verkostot hahmottuvat.

 • Yritystoiminnan käynnistäminen - Yrityksen perustamisen byrokratia ja muut stepit

Kahden päivän tietopaketti kattaa yrityksen perustamisen kannalta tärkeät ja huomioon otettavat asiat. Opiskelija saa tuen yhtiömuodon valintaan, lupa-asioiden hoitamiseen ja sopimusten laatimiseen sekä työkaluja mm. markkinoinnin ja myynnin käynnistämiseen sekä taloushallinnon ja rahoituksen järjestämiseen.

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen - Yrityksen kasvunpaikat ja menestyksen mahdollisuudet

Koulutuspäivien aikana opiskelija saa eväitä analysoida yrityksensä tilannetta ja kehittämismahdollisuuksia. Valmiudet rakentaa yrityksen kannalta hyödyllisiä verkostoja kehittyvät samalla kuin opiskelija lisää osaamistaan yrittäjänä.

 • Tuotteistaminen - Tuotteistamisen teoria ja käytäntö

Koulutus keskittyy tuotteistamisen teoriaan ja käytäntöön. Sen aikana tarkastellaan yrityksen palvelu- ja tuotetarjonnan soveltuvuutta eri asiakkaille ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi osallistujat saavat valmiuksia toteuttaa tuotteiden ja palvelujen oheisaineistoa, kuten esitteitä ja lomakkeita sekä tutustuvat oman alansa tuotteita koskevaan lainsäädäntöön, sopimuskäytäntöihin ja muihin sitoumuksiin.

 • Taloushallinto - Kirjanpito, kannattavuus ja tuloksen tekeminen

Talousaiheisten koulutuspäivien teemoja ovat budjetointi, hinnoittelu ja investointisuunnitelmien tekeminen sekä kirjanpidon hallinta ja talouden tunnuslukujen ymmärtäminen. Opiskelija saa työvälineet ymmärtää ja toteuttaa oman yrityksensä taloushallintoon liittyvää toimintaa.

 • Myynti ja markkinointi - Myynnin ja markkinoinnin suunnittelusta käytännön tekemiseen

Koulutuksessa pureudutaan markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen käytännön esimerkkien avulla.Osallistujat saavat työkaluja markkinoinnin ja myynnin asiakaslähtöiseen tarkasteluun ja kehittämiseen samalla kun tärkeät asiakkuuksien hallintaan, kuluttajan suojaan ja yrityksen ympäristövastuuseen liittyvät asiat tulevat tutuiksi. Koulutuksen aikana osallistuja oppii seuraamaan markkinoinnin ja myynnin toteutumista tavoitteisiin nähden sekä suunnittelemaan tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

 • Henkilöstöhallinto - Henkilöstöhallinnon suunnittelun ja toteuttamisen työkalut

Koulutuksen teemoja ovat henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen, työhyvinvointi ja henkilöstöhallinnon kehittäminen. Osallistujan tiedot suunnitella, toteuttaa ja arvioida henkilöstöhallintoa lisääntyvät.

 • Sähköinen liiketoiminta - Digi- ja someajan mahdollisuudet

Koulutuspäivien aikana paneudutaan sähköisen liiketoiminnan soveltamismahdollisuuksiin erilaisten yritysten kohdalla. Osallistuja saa tietoa ja työvälineitä tehdä omaa yritystoimintaansa palvelevia ratkaisuja.

 • Ulkomaankauppa - Tuonti ja vienti ja muut ulkomaankaupan mahdollisuudet

Kokonaisuuden aikana perehdytään ulkomaankaupan toimintaympäristön määrittelemiseen ja kannattavan ulkomaankaupan toteuttamiseen. Lisäksi osallistujat saavat tietoa ulkomaankaupan toimintojen kehittämiseen.

 • Tuotannon hallinta - Tuotanto- ja palveluprosessin suunnitteleminen ja toteuttaminen

Koulutuksen sisältöjä ovat tuotanto- ja palveluprosessin hankintojen hoitaminen sekä logististen ratkaisujen järjestäminen ja tuotannon ja palvelun kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen.

 • Franchisingyrittäminen - Franchisingyrittäjyyden toimintamallit ja -mahdollisuudet

Koulutuksen aikana käydään läpi franchising-toimintamallia ja sopivan ketjuyrityskonseptin valitsemiseen vaikuttavia asioita. Osallistujat oppivat arvioimaan eri ketjujen tarjoamia kokonaisuuksia ja perehtyvät ketjuyrityksen perustamiskäytäntöihin ja toimintaan sekä kehittämismahdollisuuksiin.

Ilmoittaudu tästä

 

Business-Akatemia - Valmennuspaketti ja hautomopalvelut yrittäjäksi aikoville

Business Akatemia tarjoaa valmennusta, ohjausta ja työtilat yrittäjäksi aikoville. Toiminta perustuu KyAMK:n, KSAO:n ja Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan kanssa toteutettavaan ESR-projektiin, joka käynnistyi syksyllä 2015.

Tutustu Business-Akatemiaan Ekamin omilla Business-Akatemia -sivuilla ja osoitteessa www.businessakatemia.fi.

 

 

 

 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Anne Kainlauri 
kouluttaja
+358 447 629 050

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Yrittäjän ammattitutkinnon perusteet:
http://www.oph.fi/download/146546_Yrittajan_at_2012_netti.pdf

Työvoimapoliittiset koulutukset:
http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/660576_fi.htm?rss=true