Haluatko suorittaa erikoisammattitutkinnon osan, koko tutkinnon, koulutuskokonaisuuden vai poimia eniten itseäsi kiinnostavan yksittäisen teeman tarjonnastamme?

Johtamisen ja esimiestyön teemat:

 • Esimiehen avaintaidot
  • Tunnistat oman roolisi ja siihen vaikuttavat tekijät. Ymmärrät toimintasi vaikutukset työyhteisöön ja tiedostat itseesi kohdistuvat odotukset sekä pystyt vastaamaan niihin rakentavasti sekä omalla toiminnallasi ylläpitämään toimivan työyhteisön rakenteita.

 • Strateginen johtaminen
  • Ymmärrät strategisen johtamisen merkityksen sekä osaat soveltaa organisaatiosi strategiaa omaan toimintaasi ja toimia sen mukaan. Osaat myös jalkauttaa yrityksen/yhteisön strategiaa omassa yksikössäsi.
 • Talouden arviointi ja suunnittelu
  • Tiedät, tunnet ja ymmärrät talouden perusteet sekä mahdolliset apuvälineet. Osaat käyttää hyväksesi talouden apuvälineitä omassa esimies-toiminnassasi. Osaat tehdä aikaisempaa parempia taloudellisia päätöksiä. Tunnet toiminnan mittaamisen merkityksen, vaikutuksen sekä käytettävissä olevia menettelytapoja. Osaat hyödyntää toiminnan mittaamista omassa esimiestoiminnassasi.

 • Osaamisen johtaminen
  • Tunnet strategiasta lähtevän osaamisen kehittämisen prosessin ja osaat käyttää tarkoituksenmukaisesti käytännön työkaluja osaamisen arviointiin, johtamiseen ja kehittämiseen työyhteisössäsi. Osaat johtaa osaamistarpeet strategiassa asetetuista tavoitteista, arvioida osaamista ja määritellä tarvittavat toimenpiteet osaamisen kehittämiseen.
 • Työlainsäädäntö ja esimiestyön juridiikka
  • Ymmärrät, mikä on työsopimuksen keskeinen sisältö, mitkä ovat työsopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsopimuksen päättämiseen liittyvät tekijät. Osaat toimia hyvänä esimiehenä. Tunnet hyvän sopimuksen laatimisen periaatteet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi. Osaat ottaa huomioon tärkeät ja keskeiset sopimuksen ehdot. Osaat tehdä hyvän sopimuksen.

 • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Pystyt arvioimaan työhyvinvoinnin johtamista kokonaisuutena, tunnistat työpaikan tärkeät kehittämiskohteet ja kohdennat kehittämistoimenpiteet tarpeiden mukaan. Saat valmiuksia arvioida työpaikan työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteiden riittävyyttä ja lisäät kustannustehokkaan hankinnan ymmärrystä. Koulutuksen perusteella myös hahmottat paremmin, mistä puutteellisen työhyvinvoinnin kustannukset sekä työhyvinvoinnin kannattavat kehittämiskohteet muodostuvat.

Voit ilmoittautua teemapäiville tästä. (Kirjoita lisätietoihin, mille teemapäiville haluat osallistua.)

Ilmoittaudu tästä

Johtamisen erikoisammattitutkinto - kehitä itseäsi ja työyhteisöäsi

Seuraava JET-ryhmä starttaa syyskuussa 2017. Tule mukaan kehittämään!

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on tarkoitettu yksityisen tai julkisen sektorin tehtävissä toimiville henkilöille tai asiantuntijoille, jotka johtavat omaa vastuualuetta tai yksikköä ja joilla on vankka käytännön kokemus johtamisesta sekä vahva toimialansa ja organisaationsa toiminnan asiantuntemus.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen tavoitteena on ammatin hallinnan ja johtamisosaamisen kehittyminen, liiketoimintaosaamisen syventyminen sekä organisaation ja työyhteisön kehittäminen. Oman vastuualueen toimintaa arvioidaan, kehitetään ja johdetaan strategian toteuttamiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtajana kehittymisen lähtökohtana on oman roolin, vahvuuksien sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen ja systemaattinen kehittäminen.

Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus koostuu johtamisen teemojen lähiopinnoista, oppimis- ja kehittämistehtävistä sekä työssäoppimisesta omalla työpaikalla. Prosessia tukevat henkilökohtainen tavoitteiden asettaminen ja ohjaus.

 

Kysy myös mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Ilmoittaudu tästä

 

 

Ilmoittaudu Ekamiin!

Lisätietoja:

Suvi Anttila
kouluttaja
+358 400 209 961

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto