Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi - arjen tekoja | Ekami

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi - arjen tekoja

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi Ekamin kriittisistä menestystekijöistä. Rakennamme sitä nyt neljän kulmakiven varaan, joita ovat:

  1. Yhteiset toimintatavat ja yhdessä tekeminen takaavat tulokset
  2. Valmentava johtaminen motivoi, osallistaa ja vastuuttaa
  3. Osaamisen uudistaminen varmistaa onnistunutta muutosta
  4. Työyhteisö tukee työhyvinvointia

Yhdessä olemme enemmän

Yhteiset toimintatavat ja yhdessä tekeminen perustuvat ymmärrykseen, että olemme asiakasta varten. Teemme työtämme, jotta hän menestyisi. Yhteiset tavoitteet, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen tiimeissä sekä yhdessä tekemisen kulttuurin edistäminen ovat osa jokaisen ekamilaisen arkea.

Valmentava johtaminen

Panostamme vahvasti valmentavaan johtamiseen, sekä osallistaviin toimintamalleihin niin arjen esimiestyössä kuin laajoissa muutoshankkeissakin. Asiantuntijaorganisaationa etsimme niin henkilöstön, esimiesten kuin johdon voimin aktiivisesti uusia kehittämiskohteita ja toteutamme muutokset yhdessä. Kehitämme kaikkien ekamilaisten työyhteisötaitoja.

Mahdollisuus uudistua

Toimintaympäristön yhä nopeammassa syklissä toteutuvat muutokset haastavat jokaisen ekamilaisen uudistumaan. Osaamisen kehittämisen keskiössä on erityisesti digitaalinen, pedagoginen ja työelämäosaaminen sekä asiakaspalvelu- ja asiantuntijaosaaminen. Jokaisella tiimillä ja ekamilaisella on oma koulutussuunnitelma.

Hyvinvointia tukemassa

Työyhteisö tukee työhyvinvointia jatkuvan kehittämisen mallilla. Tiimit valitsevat itse henkilöstöpulssikyselyiden tulosten pohjalta työhyvinvoinnin kehittämiskohteensa, laativat kehittämissuunnitelmat ja toteuttavat niitä. Esimiehen johdolla toteutusta myös seurataan ja arvioidaan. Me-henkeä vahvistetaan avoimella vuoropuhelulla, keskinäisellä arvostuksella, luottamuksella, yhdessä tekemällä ja osallistumalla. Työhyvinvointi on jokaisen tahdon asia.

Jaa