Oppisopimustoiminnan vuoden 2017 tähdet valittu

Ma 30.10.2017 09:00

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston oppisopimuskoulutus on nimennyt vuoden 2017 oppisopimusopiskelijan ja -työnantajan sekä työpaikkakouluttajan. Vuoden tähdet valittiin nyt yhdeksättätoista kertaa. Vuosittaisella tähtien valinnalla halutaan julkituoda oppisopimuskoulutuksen monimuotoisuutta kouluttautumismuotona sekä esitellä hyviä käytännön esimerkkejä oppisopimuskoulutuksen hyödyntämisestä seudulla.

Yleiset valintaperusteet

Opiskelija: Tutkinnon suorittaminen, vastuullinen opiskelu, työyhteisön toimintaan sitoutuminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työpaikkakouluttaja: Koulutustehtävään sitoutuminen, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen, oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittäminen, työpaikkakouluttajan tehtävään perehtyminen
Työnantaja: Koulutuksen tutkintotavoitteisuus, koulutuksen jälkeinen työllistäminen tai uuteen tehtävään nimeäminen, työyhteisön sitoutuminen oppisopimuskoulutusta tukevaan toimintaan, oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Vuoden tähdet 2017

Oppisopimusopiskelija
Tuula Hasko

Tuula Hasko on suorittanut hyvällä menestyksellä Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Hän suuntautui opinnoissaan ympäristökasvatukseen. Teoriaopetuksesta ja tutkintotilaisuuksista vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Oli ilo seurata Tuulan syttymistä opiskelemiinsa asioihin ja teorian viemiseen käytäntöön Ekamin Rannikkopajojen nuorten kanssa.Hän toi kouluttautumalla Ekamiin osaamista, jota siellä ei vielä ollut. Työpaikkakouluttajakin piti etsiä Ekamin ulkopuolelta. Haasteen otti vastaan toiminnanjohtaja Tiina Lecklin, joka vastaa Luontokoulu Hailin toiminnasta. Luontokoulu toimii Maretariumin yhteydessä ja toiminnan päämääränä on luontokiinnostuksen ja ympäristöherkkyyden herättäminen ja vastuullisen elämäntavan edistäminen. Tuula toteutti opintojensa aikana kehittämistehtäviä, joiden tavoitteet olivat yhteneväiset luontokoulun tavoitteiden kanssa. Tuula toimi omat opintonsa aloittaessaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkintoa suorittavan kollegansa työpaikkakouluttajana. Hän onkin elävä esimerkki siitä, kuinka työpaikkakouluttajat monesti innostuvat kehittämään omaa osaamistaan oppisopimuksella tai muiden koulutusväylien kautta.

Työpaikkakouluttaja
Aki Ihonen

Aki Ihonen Kotkan Autoklinikka Oy:stä on autoalan yrittäjä toisessa polvessa. Hän on vuosituhannen alussa opiskellut autoalan perustutkinnon oppisopimuksella isänsä perustamassa Kotkan Autoklinikka Oy:ssä. Yrityksen työvoimatarpeissa on hyödynnetty oppisopimuskoulutusta moneen otteeseen ja yrityksessä onkin koulutettu jo viisi ajoneuvoasentajaa oppisopimuksella. Kaikki ovat työllistyneet yritykseen. Parhaillaankin yrityksessä on yksi oppisopimusopiskelija, jonka työpaikkakouluttajana Aki toimii. Työpaikkakouluttajana Aki on sitoutunut tehtäväänsä ja tarjoaa monipuolisia, sopivan haasteellisia tehtäviä koulutuksen vaiheeseen nähden. Akille on tärkeää, että oppisopimusopiskelija on tasavertainen työyhteisön jäsen ja häntä kohdellaan sen mukaisesti. Työssäoppimista seurataan säännöllisissä ohjauskeskusteluissa.

Oppisopimustyönantaja
Kymen Seudun Osuuskauppa

Kymen Seudun Osuuskauppa on hyödyntänyt oppisopimuskoulutusta monipuolisesti henkilökuntansa koulutusmuotona ja siellä on suoritettu myynnin ammattitutkintoja sekä liiketalouden perustutkintoja, parhaillaan on opiskelija suorittamassa myös varastoalan ammattitutkintoa ja lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Syyskuussa oppisopimuksella valmistui merkonomiksi joukko KSO:laisia, jotka arvioivat oppisopimuksen olleen heille juuri se sopiva koulutuksen järjestämismuoto. Tämä oppisopimuskoulutus suunniteltiin KSO:n toiveiden mukaan. Lähiopetusta runsaan puolentoista vuoden aikana oli keskimöäärin kerran kuukaudessa ja opiskelu painottui opiskelijan ohjattuihin verkko-opintoihin. Kaupan sesonkien ja ruuhkahuippujen työvoimatarve pystyttiin näin huomioimaan toteutuksessa. Koulutus antoi Ekamin liiketaloudelle mahdollisuuden testata uudenlaista, aikuisopiskelijoille soveltuvaa toteutustapaa. Koulutuksen toteutusta seurattiin ja sitä kehitettiin ohjausryhmässä, jonka aktiiviseen työskentelyyn osallistuivat työnantajan, opiskelijoiden sekä heitä ohjanneiden työpaikkakouluttajien sekä Ekamin edustus. Merkonomin opintopolku on jo myötävaikuttanut KSO-uralla etenemiseen myymäläpäälliköksi ja onpa oppisopimuspolku jatkunut jo myös lähiesimiestyön ammattitutkinto-opintoihin.

Jaa