Kun kaikki ei ole "ihan sama" - Ekamin tutorit haluavat auttaa | Ekami

Kun kaikki ei ole "ihan sama" - Ekamin tutorit haluavat auttaa

Ma 07.05.2018 13:45

Tukioppilaat tai tuttavallisemmin "tukarit" ovat useimmille tuttuja peruskoulusta, mutta monille tulee yllätyksenä, että Ekamissa on tutor-opiskelijoita. Uusia tutoreita koulutetaan parhaillaan kaksipäiväisellä leirillä. Mutta mikä on tutorin tehtävä ammatillisessa oppilaitoksessa?

- Tutorin tehtävänä on olla läsnä. Hän on opiskelija, jota on helppo lähestyä ja joka tietää, miten koulussa toimitaan. Puhun "moikkailevasta työotteesta": tutor on se, joka moikkailee niitäkin opiskelijoita, jotka eivät muuten ehkä tule moikatuksi päivän aikana, Ekamin opiskelijatoiminnan ohjaaja Sisko Eskelinen avaa.

- Yleisesti ottaen voi sanoa, että tutortoiminta on oppilaitosyhteisön hyväksi tehtävää toimintaa, josta tulee tutorille itsellekin hyvä mieli, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n kouluttaja Pauliina Kuunkajo lisää.

Hyvä tutor välittää

Ekamin tutorkoulutusleirillä on tulevia tutoreita useilta eri koulutusaloilta aina datanomeista merkonomeihin. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, millainen on hyvä tutor ja miten itsestä voi tulla sellainen.

- Eräs opiskelija sanoi minulle kerran, että en tiennytkään, että tämä on psykologian tunti, Kuunkajo nauraa.

- Tutorin on tärkeä kohdata ensin itsensä. Tämä voi joskus viedä syvällisiinkin pohdintoihin. Itsensä kohtaamisen jälkeen voi kohdata erilaisia ihmisiä arvostavasti ja kunnioittavasti.

- Tutor on sellainen, jolle kaikki ei ole "ihan sama". Asioilla on väliä tutorille, Eskelinen tiivistää.

Ekamin opiskelijatoiminnan ohjaaja Sisko Eskelinen ja Saku ry:n kouluttaja Pauliina Kuunkajo ovat yhtä mieltä siitä, että panostus sosiaalisuuteen oppilaitoksessa edistää myös opiskelijoiden toimintakykyä.

Kohtaamiselle on tarvetta jatkossakin

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa monen muun asian ohella myös tutortoiminnan raameja. Kuunkajo arvelee, että tarve tutortoiminnalle tulee kasvamaan.

- Reformin myötä opiskeluyhteisö kasvaa ja hämärtyy. Tämä pakottaa koulutuksenjärjestäjät pohtimaan, mihin opiskelija kiinnittyy, kun esimerkiksi kiinteitä opiskeluryhmiä ei enää ole. Kohtaavalle ja ohjaavalle toiminnalle tulee olemaan tarvetta, Kuunkajo arvioi.

- Ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin. Tutorit voivat auttaa näkemään sen, mihin voi kuulua ja millaisia porukoita on, Eskelinen lisää.

Oppilaitosyhteisöön voi vaikuttaa arjen pienilläkin asioilla, kuten kannustamalla ja tsemppaamalla opiskelutovereita. Ekamissa tutorit järjestävät myös jonkin verran tapahtumia. Tulevaa syksyä suunnitellaan jo.

- Tarkoitus on, että kun uudet opiskelijat syksyllä tulevat, tutoreilla on valmis suunnitelma, miten heitä jeesataan, Eskelinen lupaa.

Yhdessä tekeminen kiinnostaa

Ekamin datanomiopiskelija Riku sekä liiketalousalan opiskelijat Helinä ja Sari ovat tulleet tutorkoulutukseen ilman mitään aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

- Olin esittelemässä datanomikoulutusta Helilän koululla. Tämän jälkeen Sisko pyysi lähtemään tutoriksi, Riku muistelee.

- Sari näki jossain ilmoituksen, että nyt haetaan tutoreita. Se oli vain sellainen idea, Helinä nauraa.

Opiskelijat ovat yksimielisiä siitä, millainen on hyvä tutor: rehellinen, luotettava ja helposti lähestyttävä.

- Tutoreita tarvitsee siihen, kun uudet opiskelijat tulevat ammattikouluun. Tutoreiden tehtävä on auttaa heitä sopeutumaan ja neuvoa, jos joku ei vaikka löydä oikeaan paikkaan, kolmikko pohtii.

Tutorkoulutusleiriltä opiskelijat odottivat ennen kaikkea kivaa tekemistä - porukalla!

Tutorkoulutettavat Helinä, Sari ja Riku odottavat koulutusleiriltä mukavaa tekemistä ja hauskanpitoa.

Jaa