Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Erityisopetus

Kaikille opiskelijoille tehdään lähtötasotestit matematiikassa, äidinkielessä ja englannin kielessä. Testitulosten, taustatietojen ja tulohaastattelujen perusteella opiskelijoille voidaan ehdottaa erilaisia tukijärjestelyjä. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille järjestetään kielikoe ennen koulutukseen hyväksymistä. Opiskelija tai hänen huoltajansa voi myös pyytä erityisiä järjestelyjä opiskelun sujumisen takaamiseksi.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Mikäli opiskelijan opetus toteutetaan erityisopetuksena, hänelle tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelma ( HOJKS). Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. HOJKS laaditaan aina yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Opintojen mukauttaminen

Opiskelija tai hänen huoltajansa voi hakea opintojen mukauttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun tai joidenkin oppiaineiden tavoitetaso määritellään sellaiseksi, että opiskelija saa suoritettua koulutuksen loppuun ja saa tutkintotodistuksen. Mukauttaminen voi vaikuttaa jatko-opiskelupaikan saantiin. Mukauttamishakemukset käsittelee erityisopetuksen koordinaattori ja päätöksen mukauttamisesta tekee apulaisrehtori.

Ohjaavat opettajat

Ekamilla toimii erityisopetuksen ohjaavia opettajia, jotka tukevat ja auttavat opiskelijoita opintojen suorittamisessa.

 

Rakennus- ja pintakäsittelyala

Aaro Pakkanen, rakennus Kotka

Marjaana Koso-Nihtilä, rakennus ja pintakäsittely sekä sisustus Hamina

 

Autoala

Aaro Pakkanen, autoala Kotka

Marjaan Koso-Nihtilä, autoala Hamina

 

Kone- ja metalliala

Marjaana Koso-Nihtilä

 

Logistiikka- ja maanrakennusala

Teija Iivari, logistiikka

Aaro Pakkanen, maarakennus

 

Sähkö-, ICT-, automaatio- ja tietojenkäsittelyala

Helena Sorsa

 

Merenkulku- ja satama-ala

Teija Iivari

 

Talotekniikka-, kiinteistöpalvelu-, puhdistuspalvelu- ja turvallisuusala

Karin Hyden-Harkko, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu

Raili Wilen, puhdistuspalvelu

 

Liiketalousala

Karin Hyden-Harkko

 

Kulttuuriala

Marjaana Koso-Nihtilä, vaatetus

Raili Wilen, musiikki

 

Sosiaali-, terveys- ja hiusala

Karin Hyden-Harkko, hiusala

Raili Wilen, sosiaali-, ja terveysala

 

Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala

Helena Sorsa, elintarvike ja matkailu

Teija Iivari, ravitsemisala Kotka

Marjaana Koso-Nihtilä, ravitsemisala Hamina

 

Valma-koulutus

Raili Wilen

 

Kysy lisää:

Seija Mahlberg
erityisopetuksen koordinaattori
seija.mahlberg@ekami.fi
+358 50 382 2092