Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Erityisopetus

Kaikille opiskelijoille tehdään lähtötasotestit matematiikassa, äidinkielessä ja englannin kielessä. Testitulosten, taustatietojen ja tulohaastattelujen perusteella opiskelijoille voidaan ehdottaa erilaisia tukijärjestelyjä. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille järjestetään kielikoe ennen koulutukseen hyväksymistä. Opiskelija tai hänen huoltajansa voi myös pyytä erityisiä järjestelyjä opiskelun sujumisen takaamiseksi.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Opiskelijalle on mahdollista tehdä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelma ( HOJKS). Tämän avulla taataan erityisten tukitoimien vaatimat resurssit. HOJKS ei tarkoita sellaisenaan erityisopetusta. HOJKS:in perusteena voi olla mikä tahansa tuen tarve joko yksittäisessä oppiaineessa tai koko opiskelua koskevana. HOJKS laaditaan aina yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa.

Opintojen mukauttaminen

Opiskelija tai hänen huoltajansa voi hakea opintojen mukauttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun tai joidenkin oppiaineiden tavoitetaso määritellään sellaiseksi, että opiskelija saa suoritettua koulutuksen loppuun ja saa tutkintotodistuksen. Mukauttaminen voi vaikuttaa jatko-opiskelupaikan saantiin. Mukauttamishakemukset käsittelee erityisopetuksen koordinaattori ja päätöksen mukauttamisesta tekee apulaisrehtori.

 

 

Kysy lisää:

Seija Mahlberg
erityisopetuksen koordinaattori
seija.mahlberg@ekami.fi
+358 50 382 2092

Kaikilla opintoaloilla on oma erityisopetuksesta vastaava opettaja eli erva.