Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Liiketalous ja kauppa

Haluatko suorittaa perus- tai ammattitutkinnon osan, koko tutkinnon vai poimia eniten itseäsi kiinnostavan yksittäisen teeman tarjonnastamme?

Liiketalouden teemat:

• Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

 • Osaat laskea tuotteen aiheuttamat kustannukset, hinnoitella tuotteen, sekä osallistut budjetointiprosessiin ja vertaat toteutumaa budjettiin.

• Liiketoiminta ja johdanto markkinointiin

 • Tunnet  toimintaympäristön ja oman organisaatiosi toiminnan. Tunnistat oman roolisi organisaation toiminnan kokonaisuudessa ja osaat toimia aktiivisesti, aloitteellisesti ja yrittäjämäisesti. Tunnet yrityksen asiakkuudet ja osaat kehittää niitä.

• Kaupan markkinointi

 • Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot ja osaat käyttää niitä yrityksessäsi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ymmärrät palveluympäristön luomiseen liittyvät seikat ja sovellat yrityksen kannalta erilaisia sopivia ratkaisuja.

• Asiakaspalvelu ja myynti

 • Toimit asiakaslähtöisesti myyntityössä. Ymmärrät asiakaspalveluvaiheiden merkityksen tulokselliselle asiakaspalvelulle sekä sovellat asiakaspalvelun vaiheita omassa työssäsi.

• Logistiikka

 • Hallitset logistiikan perusteet ja ymmärrät jakeluketjun toiminnan perusteet. Ymmärrät ostojen tekemisen, kuljetusten ja varastoimisen vaikutukset yrityksen toimintaan. Hoidat tuotevastuualueesi logistiset toiminnot oman toimenkuvasi mukaisesti.

• Kaupan kannattavuus 

 • OpiskeliToimit työssäsi taloudellisesti, kannattavasti ja laadukkaasti sekä ottaen huomioon kestävän kehityksen. Osaat arvioida myynti- ja asiakaspalvelutyössä tuotteiden menekin sekä otat huomioon hankintakustannukset ja niiden vaikutukset tuotteiden hinnoitteluun. Osaat hinnoitella itsenäisesti oman vastuualueesi tuotteet ottaen huomioon organisaatiosi kannattavuustavoitteet.

• Kaupan alan säädökset

 • Tunnet tärkeimmät kaupankäyntiä koskevat lait ja säädökset sekä ymmärrät kuluttajasuojalain hengen sovellettuna yrityksen omiin toimintatapoihin. Ymmärrät kauppasopimuksiin liittyvät peruskäsitteet. Osaat työssäsi huolehtia tuoteturvallisuudesta.

• Visuaalinen myyntityö *)

 • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toteutuneita asiakasryhmäkohtaisia kampanjoita. Huolehdit palveluketjun sujuvuudesta. Osaat huolehtia myynti- ja palveluympäristön visuaalisesta ja myyvästä ilmeestä ja tuottaa tehokasta markkinointimateriaalia ja asiakasinformaatiota.

• Markkinointisäädökset *)

 • Osaat noudattaa työssääsi markkinointia koskevia säädöksiä, sopimuksia, ohjeita ja aikatauluja.

• Verkkokauppa *)

 • Ymmärrät verkkokaupan perusteet. Ymmärrät verkkoympäristöön liittyviä markkinoinnin ja myynnin erityispiirteitä.

• Tuoteneuvonta *)

 • Kehität yrityksesi tuotteiden materiaali- ja valmistusmenetelmätuntemusta. Osaat suunnitella tuote-esittely ja -neuvontatilanteita sekä toimia tuloksellisesti sekä raportoida ja arvioida työskentelyäsi.

• Myyntityö asiakaspalvelussa *)

 • Hoidat asiakkaiden palvelun yrityksen palvelukonseptin ja hyvän asiakaspalvelun periaatteiden mukaisesti.

*) kysy seuraavasta teemapäivästä kouluttajalta Katja Välimaa +358 407 536 857

Voit ilmoittautua teemapäiville alla olevasta linkistä. (Linkki on sama kuin koko tutkinnon suorittamiselle)

Ilmoittaudu tästä

Hanki itsellesi osaamista kaupan alalta - suorita merkonomin tutkinto

Liiketalouden perustutkinto eli merkonomin tutkinto on arvostettu ja tunnettu tutkinto, joka antaa kattavat perustiedot asiakaspalvelusta ja myynnistä. Lisäksi tutkinnon yhteydessä hankitaan osaamista yrityksen kannattavuuteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Asiakaspalvelua ja myyntiä tehostavat kampanjat sekä myymälämarkkinointi, näihin perehdytään myös opintojen aikana. Asiakaspalvelun merkonomikoulutukseen on jatkuva haku.

Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus koostuu johtamisen teemojen lähiopinnoista, oppimis- ja kehittämistehtävistä sekä työssäoppimisesta omalla työpaikalla. Prosessia tukevat henkilökohtainen tavoitteiden asettaminen ja ohjaus.

Kysy myös mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Ilmoittaudu tästä

Toimitko vastuullisissa myyntitehtävissä - suorita myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat vastuullisissa myyntitehtävissä. Työssään he vastaavat esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi myös vastata nimetyistä asiakkaista tai asiakkuuksista. Koulutukseen osallistuvalla on vankka kokemus käytännön myyntityöstä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työtä, jossa tehdään monipuolisia myynnin tehtäväkokonaisuuksia.

Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus koostuu johtamisen teemojen lähiopinnoista, oppimis- ja kehittämistehtävistä sekä työssäoppimisesta omalla työpaikalla. Prosessia tukevat henkilökohtainen tavoitteiden asettaminen ja ohjaus.

Ilmoittaudu tästä
 

 

Hae täällä!

Lisätietoja:

Katja Välimaa
kouluttaja
+358 407 536 857