Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Urheilijakoulutus - Polku huipulle

Haluatko tähdätä urheilussa huipulle tai oletko ehkä jo siellä? Urheilijakoulutuksessa tehostetaan urheilijoiden päivittäisvalmennusta ammatillisten opintojen ohessa. Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä urheilun ammatillisena erityisoppilaitoksena. Sinulla on näin mahdollisuus urheilevana opiskelijana yhdistää joustavasti ammatillisen peruskoulutuksen opinnot sekä urheilulajisi asettamat täysipainoisen harjoittelun vaatimukset. Näin ohjattuun valmennukseen osallistuminen voidaan lukea myös osaksi opintojasi. Hyvin toteutettu opintojen ja harjoittelun yhteen sovittaminen varmistaa opiskelijan kehittymisen niin urheiluharrastuksessaan, opinnoissaan kuin ihmisenä. Ekamin urheilijoiden valmennuksesta vastaa Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia.

Yhteiset aamuharjoitukset

Urheilijakoulutuksen yhteisenä vakiintuneena toimintatapana ovat yhteiset aamuharjoitusajat. Tämä käytäntö mahdollistaa tehokkaan lajikohtaisen harjoittelun. Aamuvalmennuksen ansiosta urheilijalla on mahdollisuus lisätä harjoitustensa määrää kolmella harjoituskerralla viikossa. Urheilijakoulutukseen valituilla opiskelijoilla on oikeus osallistua oppilaitosten työjärjestykseen merkittyihin harjoituksiin seurarajoista riippumatta. Aamuvalmennuksesta vastaavat Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian koulutetut valmentajat.

Aamuharjoitusajat ovat:

  • tiistai klo 8.00 - 10.00
  • keskiviikko klo 8.00 - 10.00
  • perjantai 8.00 - 9.00

Jokaisen urheiluakatemian opiskelijan tulee täyttää aamuharjoitusten osalta säännöllisesti harjoituspäiväkirjaa Wilmassa. Poissaolo oppitunneilta urheilijakoulutuksen vuoksi edellyttää, että opiskelija hoitaa vaadittavat opintosuoritukset erillisin ratkaisuin opettajien tuella.

Urheilijakoulutukseen hakeminen

Urheilijakoulutukseen haet hakemalla Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaan. Haku tapahtuu täällä.

Valintakriteerit

  • säännöllinen osallistuminen valmennukseen
  • saavutukset omassa lajissa
  • harjoittelumotivaatio
  • kyky suoriutua opinnoista
  • jos olet valinnut ammatillisten opintojen lisäksi lukio-opinnot, urheilijakoulutus ei ole mahdollinen

Näitä kriteerejä seurataan säännöllisesti myös urheilijakoulutuksen aikana. Sen vuoksi urheiluakatemiaan haetaan uudelleen joka kevät.

Lisätietoja

Urheilijakoulutuksen koordinaattori
 
Jiri Auranen,
Etelä-Kymenlaakson Arheiluakatemian toiminnanjohtaja
p. 044 702 5731
jiri.auranen@kotka.fi

Lue lisää:

Väinö Kotrolle mitalikahvit Ekamilla

Väinö Kotro,
hiihtosuunnitus / sähköala

Roni Pulli ja Jesse Lohva,
paini / sosiaali- ja terveysala