Aikuisopiskelija

Suunnitellaan juuri sinun tarpeisiisi sopiva koulutus.

Katso alkavat aikuiskoulutukset ja hae tästä.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin aikuiskoulutuksen tulosyksikkö tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Ekamissa opiskelee vuosittain noin 5500 aikuista, joista tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on noin 1300 opiskelijaa. Ekami järjestää aikuiskoulutusta omaehtoisena ammatillisena peruskoulutuksena ja ammatillisena lisäkoulutuksena, työvoimakoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena sekä henkilöstökoulutuksena.

Koulutustarjontamme koostuu tutkintotavoitteisesta koulutuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, kortti- ja pätevyyskoulutuksista sekä muusta lyhytkestoisesta koulutuksesta. Lisäksi tarjoamme yritys- ja yhteisöasiakkaille räätälöityjä koulutuspalveluita.

Ekamin ammatillisten tutkintojen tarjonta koostuu 24 perustutkinnosta, 30 ammattitutkinnosta ja 8 erikoisammattitutkinnosta. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa yli 100 erilaisen ammatillisen tutkinnon tarjonnan.

Aikuisopinnoilla voit joustavasti ja tehokkaasti opiskella uuden ammatin, syventää ja päivittää osaamistasi tietyllä ammattialalla sekä edistää omaa urakehitystä.

Lisätietoja aikuisopinnoista ja koulutusmahdollisuuksista antaa koulutusneuvoja Pia Puheloinen puh. 050 576 5431 ja sähköposti pia.puheloinen(at)ekami.fi.

Koulutusalakohtaisesti lisätietoja antavat koulutuspäälliköt.

Sami Tikkanen
rehtori

Opiskelijavalinta ja terveydentilavaatimukset

Opetushallituksen antaman määräyksen (38/011/2011, 23.12.2011) perusteella on 1.1.2012 jälkeen alkavissa

  • humanistisen ja kasvatualan
  • tekniikan ja liikenteen alan
  • luonnonvara- ja ympäristöalan
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan

näyttötutkinnoissa ja niihin valmistavissa koulutuksissa noudatettava tutkintokohtaisia esteettömyys- ja terveydentilavaatimuksia (ns. SORA-lansäädäntö).

Lain mukaan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-lainsäädäntö ei koske henkilöstökoulutuksena toteutettavaa koulutusta. Lisätietoja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ks. valtioneuvoston asetus 1032/2011.

Opiskelijavalinta ja terveydentilavaatimukset

Opetushallituksen antaman määräyksen (38/011/2011, 23.12.2011) perusteella on 1.1.2012 jälkeen alkavissa

  • humanistisen ja kasvatusalan
  • tekniikan ja liikenteen alan
  • luonnonvara- ja ympäristöalan
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan

näyttötutkinnoissa ja niihin valmistavissa koulutuksissa noudatettava tutkintokohtaisia esteettömyys- ja terveydentilavaatimuksia (ns. SORA-lainsäädäntö).

Lain mukaan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-lainsäädäntö ei koske henkilöstökoulutuksena toteutettavaa koulutusta.

Lisätietoja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ks. valtioneuvoston asetus 1032/2011.